Social

490แฟนคลับชอบ

พันธมิตร


จำนวนผู้เข้าชมแล้ว

web counter html

ข่าวสารกิจกรรม

โครงการวิจัยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโครงข่ายสาย Optical fiber ชำรุดเสียหายจากการกัดแทะของสัตว์ Analysis and Troubleshooting for Optical Fiber Damage Caused by Rodent สถาบันนวัตกรรม ทีโอที (นฐ.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 1. ความเป็นมาและสภาพปัญหา ปัญหาข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (OFC: Optical Fiber Cable)...

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ของ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ประจำปี 61 ณ วัดปทุมทอง ต.สามโคก อ.เมือง จ.ปทุมธานี วันที่ 24 ก.ค. 61       

   ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวน พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาและจตุปัจจัย ณ วัดปทุมทอง อำเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี ในวัน อังคาร ที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  กำหนดการ เวลา ๐๘.๑๕  น. พนักงานทุกท่าน พร้อมกันบริเวณหน้าอาคาร ๑ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที เวลา ๐๘.๓๐  น. เริ่มเคลี่อนขบวนแห่เทียนพรรษาจาก...

สถาบันนวัตกรรมได้ออกเผยแพร่พร้อมสาธิตนวัตกรรมที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับพื้นที่ 10 จังหวัดของ บภ.3.2 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 61 ณ ห้องประชุม บภ.3.2 จังหวัดพิษณุโลก

ผลิตภัณฑ์

                         ระบบบัตรคิว (TOT Smart Q): เป็นการบูรณาการ Hardware ,Software และ Process เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนากระบวนการระบบคิวเดิมที่ใช้อยู่ให้มีศักยภาพด้านการรวบรวมข้อมูลทางตรงจากลูกค้า และรวบรวมสถิติการเข้ามาใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลในเชิงภาพหรือกราฟได้...

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)        บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการที่ดี และ เบ็ดเสร็จ จึงได้พัฒนาระบบรับชำระแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการของทีโอทีและผู้ประกอบการรายอื่น โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมาให้บริการ ภายใต้ชื่อ “JUST PAY” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ณ ศูนย์บริการลูกค้า ของ บริษัท...

1.) ใช้แทนอุปกรณ์ Customer Edge Router (CE) 2.) สามารถตรวจสอบคุณภาพการใช้งานอินเตอร์ได้ตลอดเวลาแบบ SLA (Service Level Agreement) 3.) ตรวจสอบด้านความปลอดภัย 4.) จัดทรายงานประจำเดือนหรือประจำวันด้วยความเป็นกลางเชื่อถือได้ หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ ตามความต้องการของลูกค้า

ประกอบด้วย 1.) ชุดควบคุมกลาง 1 2.) ชุดเรียกคิว 4 3.) ชุดรับความคิดเห็น 4 4.) ลำโพงภายใน 1 5.) จอแสดงคิวรวม 1   1.) ส่วนควบคุมกลาง สามารถ รองรับการแสดงตัวเลข คิวได้ทั้ง 3 หลัก หรือ 4 หลัก 20 ช่องบริการ 2.) อุปกรณ์แสดงผลแบบ Dot...