ผลงานนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมระบบ JustPay Mobile POS

1333333

ระบบบริการรับชําระ เงินค้าบริการอุปโภค สาธารณูโภค และอื่นๆ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด เดียว ภายใต้สัญลักษณ์   Just Pay บนระบบโมบายโฟน

หมายเหตุ เป็นนวัตกรรมธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (บัญชี ค.) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. การควบคุมดูแลธุรกิจบริการ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559

posterbrochure2brochure

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *