สถาบันนวัตกรรมทีโอที (นฐ.) เข้าร่วมประกวด/แสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ “10th Internation Eehibition of Invention & 3rd World Invention and Innovation Forum (Foshan)”

0
129

          บมจ.ทีโอที โดยสถาบันนวัตกรรมทีโอที (นฐ.) เข้าร่วมประกวด/แสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ “10th Internation Eehibition of Invention & 3rd World Invention and Innovation Forum (Foshan)”13-15 กันยายน 2561ที่เมืองฝอซาน ประเทศจีน รวม 2 ผลงาน (ทนฐ., สบบ.) ซึ่งทั้งสองผลงานได้รับรางวัลดังนี้
1.ผลงาน OFTK (Optical Fiber Terminal Kit) ได้รับรางวัลเหรียญทอง Golden Medal และ Outstanding Award จากประเทศสิงค์โปร
2.ผลงาน Passive Mux. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Medal
          ทั้งนี้ OFTK เป็นอุปกรณ์ข่ายสายใยแก้วนำแสงส่วนปลายทางรองรับบริการบรอดแบนด์ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง FTTx. ส่วน Passive Mux. เป็นอุปกรณ์ที่สร้างรายได้ ตอบสนองลูกค้าที่ต้องการ Hi-speed Internet

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้