ระบบเยี่ยมญาติทางไกลสําหรับ ฑัณสถาน

0
369

1) สามารถบันทึกภาพและเสียงจาก Telephone Line มีความชัดเจน
2) สามารถบันทึกไฟล์ในชื่อของ ID. Number ทำให้ง่ายต่อการสืบคัน
3) สามารถป้องกันการโอนสาย ได้โดยวิธีการลงทะเบียนและแอพพลิเคชั่นเข้ารหัสพิเศษ
4) มีโปรแกรมที่ช่วยในการบริการจัดการฐานข้อมูลภาพได้
5) ทำงานร่วมกับโครงการ TOT Family Card ได้ โดยใช้บริการโทรศัพทสาธารณะโทรหาญาติได้ 5 เลขหมาย
6) มีระบบป้องกันการโอนสาย (Option : ใช้ Application )

หมายเหตุ
สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ ตามความต้องการของลูกค้า

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้