TOT Smart Queuing

0
537

ประกอบด้วย
1.) ชุดควบคุมกลาง 1
2.) ชุดเรียกคิว 4
3.) ชุดรับความคิดเห็น 4
4.) ลำโพงภายใน 1
5.) จอแสดงคิวรวม 1

 

1.) ส่วนควบคุมกลาง สามารถ รองรับการแสดงตัวเลข คิวได้ทั้ง 3 หลัก หรือ 4 หลัก 20 ช่องบริการ
2.) อุปกรณ์แสดงผลแบบ Dot Matrix หรือ บอร์ด LED 7 Segment หรือ ทั้งจอทีวี LED
3.) มีระบบรับความคิดเห็นผู้ใช้บริการได้ 5 ระดับ
4.) บัตรคิว สามารถปรับเปลี่ยน ภาพ สัญลักษณ์ บนหน้าบัตรคูปองได้
5.) มีเสียงเรียกคิวสามารถปรับได้ตามความต้องการ
6.) รองรับการส่งข้อมูล สถิติการกดบัตรคิว และ การแสดงความคิดเห็น ไปยัง server กลางเพื่อประมวล ผลได้
7.) มีรายงานรายวัน รายเดือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงงานบริการได้

หมายเหตุ
สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ ตามความต้องการของลูกค้า

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้