ระบบเชี่ยวชาญบำรุงรักษาโครงข่าย (TOT network Audit

0
564

1.) ใช้แทนอุปกรณ์ Customer Edge Router (CE)
2.) สามารถตรวจสอบคุณภาพการใช้งานอินเตอร์ได้ตลอดเวลาแบบ SLA (Service Level Agreement)
3.) ตรวจสอบด้านความปลอดภัย
4.) จัดทรายงานประจำเดือนหรือประจำวันด้วยความเป็นกลางเชื่อถือได้

หมายเหตุ
สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ ตามความต้องการของลูกค้า

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้