ข่าวสาร/กิจกรรม

บริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ฟรี 100 เครื่อง

การทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอให้ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.2555 นำเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองรายงานผลการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้ลงทะเบียนกับสำนักงาน กสทช. ก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป โดยจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
1ทั้งนี้ เมื่อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงผ่านการตรวจสอบมาตรฐานเทคนิคโดยมีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 แล้ว ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการนำรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวมายื่นที่สำนักงาน กสทช. อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อการพิจารณาออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ต่อไป
2016-05-25-16-01-26

2 Replies to “บริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ฟรี 100 เครื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *