บริการทดสอบและสอบเทียบ

spec tot

   –COPPER
   –HARD_COPPER
   –HARD_OFC
   –OFC

การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง

   –01 59-การทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
   –02 59-ตารางข้อมูลสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
   –03 59-เอกสารรับลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ
   –การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

ผลทดสอบ Closure

   –59-closure
   –Closure ทดสอบ ตาม Spec
  –Closure ที่ผ่านการทดสอบ ตาม Spec.TOT ระหว่าง ปี 2557-2559

ผลทดสอบ FTTx

   –00 รายการอุปกรณ์ทดสอบ Gigabit Passive Optical Network
   –01 59-Test Report_Alcatel-Lucent_7360 ISWAM FX-4
   –02 59-Test Report_Calix_E7-20
   –03 59-Test Report_Cisco_ME4600 Series
   –04 59-Test Report_DASAN_V8240
   –05 59-Test Report_FiberHome_AN5516-06
   –06 59-Test Report_Huawei_Smart AX MA
   –07 59-Test Report_Opnet_OAN 5000E
   –08 59-Test Report_Zhone_MXK-819
   –09 59-Test Report_ZTE_ZXA10 C300
   –10 59-Test Report_Zyxel_OLT 2406

ผลทดสอบ splitter optic

   –59-splitter
   –Splitter ทดสอบ ตาม Spec
   -Splitter (ทั้ง Type A2 และ B) ที่ผ่านการทดสอบ ตาม Spec.TOT OES-001-07

 

59-ภาพรวมส่วนบริการทดสอบและสอบเทียบ ทนฐ
59-รายการงานซ่อมเครื่องมือ
59-รายการงานทดสอบอุปกรณ์ตอนนอก
59-รายการงานทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคม
59-รายการงานสอบเทียบเครื่องมือวัด
fttx ATP-247_Issue-2
fttx หลักเกณฑ์การตรวจสอบทดสอบONT_ONU
งาน ทนฐ
Thimble Preformed Suspension Preformed Dead End ตั้งแต่ปี 2559

 

ทดสอบ Fusion ทนฐ

  – 01 fusion abex technologies
  – 02 fusion advanced tech
  – 03 fusion digital intrument 2 set
  – 04 fusion ninenext
  – 05 fusion scp 

OTDR

  – 01 otdr scp
  – 02 otdr digital intrument
  – 03 otdr bangkok datacom
  – 04 otdr csg

PON Meter

  – 01 pon meter bangkok datacom
  – 02 pon meter csg 2 set
  – 03 pon meter scp 2 set
  – 04 pon meter advantex tech

 

เครื่องมือ fiber optic